služby na úseku geodézie

Úvod Geodézie On LineGeodézie pro firmy a organizace

Nabízíme geodetické služby pro města a obce, projektové a stavební společnosti. Poskytujeme kompletní geodetický servis pro krátkodobou a dlouhodobou spolupráci.


geometrické plány a vytyčování vlastnických hranic

 • geometrické plány pro oddělení pozemku,
 • geometrické plány na zaměření staveb,
 • vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena,
 • vytyčování vlastnických hranic pozemků,
 • stabilizace vlastnických hranic hraničními znaky,
 • poradenská činnost na úseku katastru nemovitosti,
 • historický majetek obcí.

inženýrská geodézie a mapování

 • vyhotovení digitálních mapových podkladů v požadovaném formátu,
 • komplexní zabezpečení geodetických prací v investiční výstavbě,
 • měření a vyhodnocení posunů, deformací a kubatur.

odpovědný geodet

 • zajišťujeme činnost odpovědného geodeta

Služby na úseku geodézie

SaM silnice a mosty a.s.

        inženýrské práce při výstavbě liniových staveb
           

Armáda České republiky

        geometrické plány
           

Lesy ČR s.p.

        geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic
           

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

        geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic
           

Národní památkový ústav

        geometrické plány
           

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních

        geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic
           

Krajská správa silnic Libereckého kraje

        geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic
           

Správa železniční dopravní cesty

        geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic
           

Státní pozemkový úřad

        geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic, historický majetek obcí a církví
           

FORWOOD

        podklady pro projekty
           

Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

        proměření jeřábových drah podle ČSN 73 5130 a EN 1090-2
           

Tobiška VF sítě

        vytyčování a zaměřování inženýrských sítí
           

CHKO Lužické hory

        geometrické plány - maloplošná chráněná území
           

PRAKTIK group

        vytyčování vlastnických hranic
           

Hrdlička spol.s r.o.

        geodetické práce
           

Petr Suchý - GEOS

        výpočetní a zobrazovací práce
           

Město Dubá

        podklady pro MIS
           

Město Česká Lípa

        geometrické plány
           

Obce a města Libereckého kraje

         

 

         
Nezávazná poptávka - geodetické práce
Uveďte jméno a příjmení osoby, kterou můžeme v případě potřeby kontaktovat (např. pro doplnění údajů).
Uveďte katastrální území nebo obec - místo výkonu geodetických prací.

znaků do konce.
Přiložit soubor (max. 3000 kB)
Přiložit soubor (max. 3000 kB)
Přiložit soubor (max. 3000 kB)
antiSpam [nový kód]