geometrické plány, vytyčení hranic pozemků, zaměření inženýrských sítí

Úvod Geodézie On LineGeodetické služby pro veřejnost - poptávka

Geometrické plány a vytyčování vlastnických hranic 

geometrické plány pro oddělení pozemku, geometrické plány na zaměření staveb, vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena, vytyčování vlastnických hranic pozemků, stabilizace vlastnických hranic hraničními znaky, zaměření inženýrských sítí,  poradenská činnost na úseku katastru nemovitostí.

Odkazy na stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního:

Nahlížení do katastru


Vstupní stránky aplikace Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí

 

 

Geodetické práce


Nezávazná poptávka - geodetické práce
Uveďte jméno a příjmení osoby, kterou můžeme v případě potřeby kontaktovat (např. pro doplnění údajů).
Uveďte katastrální území nebo obec - místo výkonu geodetických prací.

znaků do konce.
Přiložit soubor (max. 3000 kB)
Přiložit soubor (max. 3000 kB)
Přiložit soubor (max. 3000 kB)
antiSpam [nový kód]